NOSTALGIE UIT ASTENE

Op deze bladzijde tonen wij u oude foto's en prentkaarten uit Astene die wij ergens uit een koekendoos of vergeelde album mochten meepikken en het recht tot publicatie kregen. Onder de fotos vindt u telkens de specificaties ebn de namen van de gefotografeerde personen. Vindt u hierop aanmerkingen of verbeteringen, of bent u ook in het bezit van dergelijke foto's, dan vernamen we dit graag via johnimpe@gmail.com

 

 

Op bovenste klasfoto ziet u een groep lieve meisjes die met onzekere ogen de  toekomst tegemoet kijken. Ze zijn geboren in het jaar 1944 en 1945 en zaten toentertijd in het derde en vierde leerjaar van de lagere school in Astene. Hun lerares was juf Esther, maar die kon of mocht niet mee op de foto? Ondertussen is er al veel in het leven van deze kinderen verandert. Enkelen zijn spijtig genoeg overleden. Anderen hebben ondertussen al kleinkinderen waarvan er sommigen dezelfde school hebben doorlopen. Wat gaat de tijd vlug. En precies omdat we graag stilstaan bij een stukje nostalgie publiceren wij dit schattige beeld uit 1954. De oma’s van nu kunnen hun snoetje van toen aan hun kleinkinderen laten zien. Benieuwd wat de reactie zal zijn….! Wij noteren de namen (sorry voor eventuele kleine spelfouten) van links naar rechts.

Bovenste rij: Jenny Vandenbogaerde, Godelieve Rogge, Monique Christiaens, Yvette Dhondt, Magda Meirhaeghe, Anita Rogge en Bea Lavent

Tweede rij van boven: Yvette Misman, Liliane De Langhe, Yvette Naessens, Yvette Claus, Hilda Van Laere, Anemarie Roelens en Rita De Clercq.

Tweede rij van onder: Suzanne Den Blauwen, Christiane Rogge, Carine Moreels, Erika Bijls, Annie Van Hee, Anne-Marie Coussement en Vera Geiregat.

Op de onderste rij: Rita De Keukelaere, Mariette Casier, Rosy Lema, Jacqueline Boone, Georgette De Scheirder, Betty Van Haeltert en Rita Vande Winkel.

Met bijzondere dank aan Anne Marie Coussement voor het uitlenen van de foto en het opzoekingwerk naar de identiteiten.

 

Hoeveel van onze plus zestigers hebben niet in de klas van meester Verlinden gezeten. We kunnen ze natuurlijk niet allemaal publiceren. Daarom grijpen we in dit stukje Astense geschiedenis terug naar het schooljaar 1953-1954. Het was het jaar dat Paula Semer en Gaston Vandermeulen de eerste televisieavond voor Belgie mochten openen, het jaar dat Stalin stierf, de dijken in Zeeland braken en de Mount Everest werd bedwongen. Maar deze kinderen op de foto kon dat allemaal worst wezen. Ze leerden rekenen en moedertaal en bij avond maakten ze wat huiswerk en ravotten ze op straat. Het was de tijd dat straten als bijvoorbeeld de Krekelstraat en Parijsestraat nog heuse zandwegels waren. Een beetje anders dan vandaag dus. In de klas van meester Maurice Verlinden zaten zowel het 5de als het 6de leerjaar. Op de foto herkennen we volgende knapen: boven van links naar rechts: Laurent Teirlinck, Willy Bijn, Hilaire Vertriest, Astere De Clercq (+) en Ivan Van Den Abeele. Op de middelste rij staand vinden we: Etienne Dhondt, Roland Vincent, Albert Rogge, Andre De Kimpe, Lucien Dhont en Andre Dhondt. Zittend op de bank: Andre Cardon (+), Gilbert Dhondt, Werner Braemscheute, Astere Bassez (+) en Norbert De Poorter.

Met dank aan Roland Vincent voor de rechten op publicatie.

We kunnen het niet laten om op deze site terug gaan naar de “goede oude tijd” in het dorp Astene. Veel van onze mensen hebben op zolder nog een oude koekendoos met daarin heel wat souvenirs uit het verleden. Hopelijk blijven  ze ons bedienen met al dat moois. Deze foto kregen we uit het archief van Jordaan Van Praet.

Het is er nog eentje uit het jaar 1952. Heel lang geleden dus! In de lente werd pastoor Laurent De Braekeleer plechtig onthaald als parochiepriester in Astene. Velen zullen zich dat nog herinneren want dit gebeurde toen stoetsgewijs onder begeleiding van verenigingen en de schoolkinderen. Hij werd genomen ongeveer rechtover de huidige carrosserie Martens in de richting van Deinze langs de (toen spiksplinternieuwe betonweg) de huidige N43

Van links naar rechts merk je Luc Roelens (in de kar), Maurice Tack, Arlette Mestdagh, Roger Van Parijs, Jacqueline De Lange , Fernand Van Den Abeele en meester Maurice Verlinden (met zwarte bril) Deze laatste was een oom van de schrijver Hugo Claus en onderwijzer in de gemeenteschool.

 

 

Midden de jaren ’50 richtte fietsenmaker Robert Wieme “Het wonderlijke gezelschap” op. Dit was een groepje Astenaars dat regelmatig zou meewerken aan de folklorestoeten in Vlaanderen. In het begin gebeurde dit met speciale fietsen, producten van Robert, waarmee ze overal veel bijval hadden. Later werd het een heuse folkloristische groep.

Deze foto werd genomen in Nevele ter gelegenheid van de Pinksterstoet. Dit moet begin de jaren ’60 geweest zijn.

Zoals blijkt uit de opname, was er heel wat jong volk van Astene aangesloten bij deze groep die als “De pompiers van Zoutenaaie” voor heel wat plezier en leute zorgden bij hun optredens tijdens diverse stoeten. Op de foto herkennen we van links naar rechts :

Bij de draagberrie: Arthur Van der Schaeven (+), André Cardon (+), en de toen nog jonge Guy Bassez.

Staande : Carlos Arno, Etienne Heyse (+), André Moreels, Guy Van Den Abeele (+) , Marc Bekaert (+) Willy Covent, bovenaan op het trapje Odilon Temmerman(+), Marc Dhont (+), Robert Tanssens Antoine Van De Putte,  Robert Wieme(+), Sylvain Wieme, Hilaire Dossche(+), Daniel Joris , het gezichtje achteraan kunnen we niet meer toewijzen maar alle tips zijn welkom.

De dame is Mariette Dekens(+) (echtgenote van Odilon Temmerman)  en Astere Tansens(+)

Een kiekje voor de geschiedenisboeken dat we uit het album van Sylvain Wieme mochten plukken.

 

 

 

Dit is de klas van juf Nelly Blindeman, Astene school anno 1954. Het vijfde en zesde leerjaar met meisjes geboren in 1942 en 1943. Opnieuw een stukje pure nostalgie waarop de nodige vlekjes en krasjes zijn ontstaan. Maar als je bedenkt dat deze foto reeds sinds de naoorlogs tijd bewaard is gebleven kunnen we best nog spreken van een goed resultaat. De meisjes zelf zien er ondertussen ook al wel een beetje anders uit. Ook zij hebben de tand des tijds meegemaakt  De oma’s van nu kunnen hun snoetje van toen nu aan hun kleinkinderen laten zien. Hier en daar zal een spontaan glimlachje ontstaan. Maar ook een lange zucht met de woorden “Waar is de tijd….”  Wij noteren de namen (sorry voor eventuele fouten) van links naar rechts.

Bovenste rij: Bernice Verhegghe, Denise Cornelis, Jacqueline De Smeyter, Godelieve Rogge, Liva Kneuvels, Rita Van Hoe, Hilda Baertsoen, Monique Verhegghe

Middelste rij: Lydia Meirhaeghe, Annie Van Den Broecke, Angnes De Scheerder, Lisette Dhondt, Hilda Leroy, Juliane Den Blauwen, Yvette Moreels en Cecile Cousement

Op de onderste rij: Monique De Keukelaere, Georgette Misman, Maria Vanden Broecke, Monique Rogiers, Andrea Christiaens, Rita Cardon en Nicole Cornelis.

Deze foto kregen we ter beschikking van Anne Marie Coussement die we tevens danken voor het nodige opzoekingwerk naar de identiteiten.

 

Dit is het schooltje van Astene anno 1950. De meisjes op de foto kijken bijna ongelooflijk naar die meneer met zijn wonderbare camera. Het tapijt was uit de klas gehaald samen met twee banken. Zelfs het hondje mocht mee op de foto. De onderste rij is netjes gaan zitten. De achterste rij mocht voor één keer voorzichtig op de bank klimmen en stokstijf blijven staan. Uit de kindjes van toen zijn de lieve oma’s van heden gegroeid. De tijd is niet blijven stilstaan, dat zullen ze alvast zelf niet ontkennen. We zetten ze dan ook even met naam op een rijtje.

Onderaan van links naar rechts vindt u: Greta Gheyselinck, Denise Cornelis, Yvonne De Wulf, Erna De Groote, Beatrice Van Keirsbulck, Georgette Meersman en Juliana Den Blauwen. Op de middenrij: Gabrielle Van Autryve, Pia Van Autryve, Monique Cornelis, Godelieve Rogge, Bernice Verhegge, Huguette Moreels, Marie-Louise Van Hessche, Henriette De Rekeneire, Beatrijs T’Jampens en Hilde Everaert. Bovenaan ziet u: Monique Rogiers, Yolande Detavernier, Agnes De Scheerder, Godelieve Cardon, Rosette De Clercq, Hilde Baertsoen, Annie Cardon, Rita Van Hoey en Yvette De Keukelaere.

We hopen iedereen goed te hebben geïdentificeerd. Mogelijks sluipt er ergens een schrijffoutje in de naam waarbij we hopen dat ze ons dit kunnen vergeven. Een bijzonder dankwoordje voor Pia Van Autryve die ons de foto ter beschikking stelde.

 

 

 

Dit is de klasfoto met de jongens en meisjes van het 3de leerjaar en hun meester Patrick Schelstraete in de school van Astene anno 1982. Een wat modernere foto alhoewel tussen de opname en de huidige tijd reeds meer dan 30 jaar is verstreken. Hier de namen van links naar rechts: (onderste rij) Koen Keukelier, Wim Schepens, onbekend, Inge Lostrie, Nicolas Hespel, Bart Impe, Johan De Coster, Koen Van Den Berghe, Kathy Van Haute. (middenrij) Dominique Morbé, Wim Dominicus, Christophe Beyaert, onbekend, Christoph Bassez, Pascal Declercq, Kris Detavernier, Koen Leroy, Bernard Hoste. (staand) Hilde Dequeckere, onbekend, Leen Vuyghe, Karoline De Winter, Leen Van Overberghe, Parcival Van Lokeren, Frank Rogge, onbekend, Tania Aerssens. Geef ons een seintje als je de onbekenden een naam kunt geven of als je ons kan helpen bij de juiste naamspelling.

Met dank aan Christophe Beyaert voor het ter beschikking stellen van deze foto.

 

 

Deze klasfoto is genomen op de speelplaats van de oude gemeenteschool in Astene waar nu zaal Ten Hove is gehuisvest. Het betreft de jongens van het eerste studiejaar in het jaar 1955. Voor hen die nog herinneringen hebben aan deze klas moet je die nu situeren in de verste hoek van Ten Hove ter hoogte van de kleedkamers waar nu een bergruimte is voor het materiaal van de pingpongclub.

Meester Dorsan Verplaetse gaf daar les aan (bovenste rij vlrn) Eric Bassez, Sylvain Van Autreve, Patrick Heyerick, Roland Arickx, de tweeling Van Renterghem (Julien en...?) Dirck Van den Abeele en Carlos Arno. (onderaan vlrn) Herve Vermeren, Antoine Teirlinck, Henk Van Meenen, Laurent Bassez, Marc Dhondt (+), Willy Covent, Antoine De Scheerder (+)en Roger Den Blauwen (+).

Dit in sepia verwerkte deocument komt uit het archief van de moeder van Dirck Van den Abeele. Waarvoor onze bijzondere dank.

 

burger
 
burgers

Deze fantastische oude foto geeft u de samenstelling van de "Burgerbescherming afdeling Astene". Kan ons iemand helpen aan de ontbrekende namen en het jaartal waarop deze foto genomen werd. De achtergrond toont ons het oude gemeentehuis van Astene recht tegenover de parochiekerk.

Op de foto merk je zittend van links naar rechts: Oscar Teirlinck, Georges De Waele, Georges De Waele, onbekende, onbekende, Maurice Voet, Andre Van den Bogaerde, Abiron Heyman en Emiel Lammerteyn. Staande van links naar rechts bemerken we: onbekend, Georges Verzele, Walter De Greyt, Andre Verleye, Henry De Waele, Renaat Vandenabeele, onbekende, Proper Colpaert, Marcel Campe, Prudent Rickaert, Louis De Clercq, Albert Rickaert, Gerard Geurs, Jozef Vertiest, Abel Van Autreyve, Etienne Vermaercken, Benoni Leroy, onbekende, onbekende, Achiel Christiaens en Urbain Van Den Heede.

Met een bijzondere dank aan Gilbert De Clercq voor de toestemming tot publicatie en het uitlenen van deze foto.

 

kgb

Op deze foto van 25 januari 1986 genomen ter gelegenheid van het gouden jubileum van het echtpaar Norbert De Clercq en Madeleine Moreel merkt u een groep afgevaardigden van het toenmalige bestuur van KBG (Katholieke Bond van Gepensioneerden) Astene

Achter de jubilarissen ziet u van links naar rechts: Henri Vandewalle, Madeleine Campe, Rene Moreel, Hugo Van Hoey, Prosper Colpaert, Albert Christiaens, onbekende, Agnes Coorevits, Maria Eelbode, Maria De Troyer, onbekende, Roger De Witte.

Met een bijzondere dank aan Gilbert De Clercq voor de toestemming tot publicatie en het uitlenen van deze foto. Graag uw reactie op johnimpe@gmail.com

 

astene molen
 
molen

Poseren aan de molen van Astene anno 1946. Deze molen situeerde zich op enkele tientallen meter ten zuiden van het kruispunt Oudestraat-Astenemolenstraat. Daar domineerde hij destijds de hele omgeving in de toen onbewoonde "molenkouter" tussen de steenweg Gent-Deinze en de Leie. Deze houten korenwindmolen werd door de Astenaars de "Saverysmolen" genoemd dit naar de naam van de laatste bezitter, kunstschilder Albert Saverys. De kunstenaar gebruikte het onderste gemetselde deel als zijn atelier om er in alle rust zijn werken over de Leie en de Leielandschappen tot stand te brengen. In 1951 werd de bouwvallige molen volledig afgebroken. De gronden en de omgeving zijn heden ten dage een residentiële wijk geworden.

Op de foto herken je de kleine Hervé Campens (zoon van molenaar Robert), zijn moeder Maria Beel en een zekere mevrouw Wante (wonende te Astene maar afkomstig uit Gent). Onze bijzondere dank aan Hervé Campens (un ancien Astenair) uit de rue Verte Vallée in Angre die deze foto en informatie ter beschikking stelde.e kunstenaar gebruikte het ondeste