PAROCHIALE STRUCTUREN   

    1. KERKFABRIEK   

De kerkfabriek is een in de wet van 8 april 1802 voorziene structuur,

die zorg draagt voor het kerkgebouw en de materiële bezittingen.

Zij beheert alle fondsen die aangewend worden voor de uitoefening van de eredienst. 

 

In overeenstemming met artikel 5, eerste lid, van het decreet van 7 mei 2004 

betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, 

heeft Monseigneur Luc Van Looy, bisschop van Gent, de volgende parochianen

aangesteld tot leden van de vernieuwde kerkfabriek SintAmandus en Job te Astene:

 

Etienne Coppens, Herman Steenhout, Johan Detavernier (Voorzitter), Jean-Pierre De Vos en Sylvain Wieme.

Van rechtswege: pastoor E.H. De Jaeger Guido

 

Deze ploeg zet zich bereidwillig en belangeloos in

voor de ontelbare materiële zaken in verband met het verzorgen van de eredienst

en het in goede en mooie staat houden van het kerkgebouw.

   

    2. PAROCHIEPLOEG   

De parochieploeg is een kleine groep van medewerk(st)ers nl:

Lieve Rogge, Nancy Dhondt, Daniel Haelvoet, Johan Detavernier

die samen met de pastoor en onder zijn leiding verantwoordelijk zijn

voor het algemeen beleid van de parochie.  Samen behartigen ze de

verkondiging, diaconie, liturgie, gezonde opbouwende relaties tussen

alle gelovigen.  De parochieploeg deelt in de beleidsverant-

woordelijkheid van de pastoor op religieus en pastoraal vlak.

 

 

 

    3. LITURGISCHE MEDEWERKERS   

De belangrijkste activiteiten van een geloofsgemeenschap hebben plaats in de kerk. 

Eucharistie, gebedsvieringen, toediening van de sacramenten vormen het cement voor een levende gemeenschap.

Vanzelfsprekend is de liturgie niet het werk van de pastoor alleen,

maar worden hier verschillende medewerkers ingeschakeld. 

Wij noemen op:

- de koster-organiste Nancy Dhondt

- de lectoren

- de zangkoren. Onze parochie heeft er twee:

- - het Sint-Amandus-mannenkoor: voor het opluisteren van de parochiale kerkelijke diensten op zon- en feestdagen, afwisselend Gregoriaans en Nederlands.

- - het Vrouwenkoor: voor het opluisteren van de parochiale kerkelijke diensten en begrafenissen.

- de vrijwillig(st)ers voor het poetsen van de kerk

- de vrijwilligsters voor de versiering van de kerk

- de vrijwilliger voor het instellen van de klokken

- de vrijwilligers voor het leggen van de tapijten bij een huwelijk.

 

    4. VORMSELCATECHESE   

 

Via vormselcatechese bereiden de kinderen zich voor op het H. Vormsel. 

Zij loopt van september tot mei van het jaar waarin zij gevormd worden. 

De kinderen leren, onder leiding van een priester, de catechisten en medewerkers

wat het geloof in het leven van de christen betekent.

De vormelingen nemen deel:

- aan alle samenkomsten van de vormselcatechese. (15-tal).

- aan de wekelijkse zondagsviering.

- aan de belangrijkste elementen van het kerkelijk leven in Deinze

Zij maken ook kennis met het reilen en zeilen van hun plaatselijke parochiegemeenschap.

De catechesebijeenkomsten hebben plaats volgens afspraak met de grote parochie Deinze.

Het vormsel heeft plaats op de zondag in mei of juni.

INFORMATIE VORMSELCATECHESE PAROCHIE DEINZE

 

E.H. Deken Rudy Van Acker, Kaaistraat 1 Tel. 09.386.16.11 parochieindeinze@gmail.com

E.H. De Jaeger Guido, Nieuwstraat 8; Tel. 09.386.10.63 guido.dejaeger@skynet.be

 

Vormsel 2018

 

    5. PAROCHIAAL CENTRUM "TER LEIE"   

 

Het parochiaal centrum “ Ter Leie” werd gebouwd op initiatief van de V.Z.W. “ Parochiale Vereniging voor Cultuur, Sport en Ontspanning “ te Astene.

De opbouw zelf in de jaren 1970-1971 kwam tot stand door het gezamenlijk werk van de vertegenwoordigers van onze parochiale organisaties.

Het beheer van het ontmoetingscentrum is in handen van de initiatiefnemende V.Z.W. Het parochiaal centrum “ Ter Leie”

biedt ruimte voor vergaderingen van onze parochiale organisaties, voor feestvergaderingen en ontspanning,

eveneens voor familiefeesten en rouwmaaltijden.(eventueel eigen traiteurdienst)

 

De zaal heeft een volledig nieuw interieur sinds juni 2009.

Adres : Nieuwstraat 24 - tel. 09.386.62.32

Voorzitter : Johan Detavernier 

Contactadressen voor het verhuur van de zalen: 

Daniel Haelvoet, Beekstraat 15 tel. 09.386.76.81 of Etienne Coppens, Casselrylaan 19 tel. 09.338.84.84

 

 

Ter Leie 2017

 

    6. SAMANA    

 

Als christelijke gemeenschap willen wij bijzonder oog hebben voor de zieken. 

Wij willen hen onze aandacht geven door regelmatig huisbezoek,

georganiseerde ontmoetingsnamiddagen en aangepaste uitstappen.

Wie als zieke graag aan de activiteiten van Ziekenzorg deelneemt,

kan contact opnemen met de ziekenzorgverantwoordelijke.

Aan onze ziekenbezoekers wordt uitdrukkelijk gevraagd discreet en

vriendelijk met de zieken om te gaan en op die manier zeker de 'privacy' te respecteren.

Voorzitster : Mieke Samijn (tel. 09/386.67.65) 

Onze vrijwilligers:

E.H. Guido De Jaeger, Hilda Depaepe, John Impe, Ann De Loof, Denise Corijn, Mariette De Neve,

Martine Moerman, Nadine De Waele, Jeanine Boone, Christine Janssens, Mieke Samijn,

Laurent Leroy, Hedwige Corijn, Ignace Niemegeers, Chris Dereu, Yvette Moerman, Ria Corijn en Patrick Crève.

 

 

Samana2020

    7. FERM    

 

FERM (het vroegere KVLV) verenigt vrouwen op het platteland. Deze vrouwen komen samen rond verschillende thema's: 

sport en spel, relatievorming en opvoeding, crea en handwerk, bloemschikken, culinair,

cultuur en reizen, natuur, land- en tuinbouw.

FERM kijkt naar de maatschappij door de ogen van vrouwen en staat voor kwaliteit en duurzaamheid.

FERM heeft een lage drempel en het is er leuk en plezierig.

In de FERM afdeling Astene zijn alle vrouwen welkom: dik of dun, klein of groot, jong of minder jong,…

Wij zijn een ploeg toffe madammen die samen met andere vrouwen uit de buurt leuke dingen beleven. 

Ben je sportief? Heb je groene vingers? Wil je alles weten over de nieuwste keukentrends, ben je een creatief wonder? 

Of ben je niets van dit en wil je graag met vriendinnen leuke dingen beleven? 

Dan je vindt bij FERM Astene zeker een belevenis die jou op het lijf geschreven is.

Je hoeft echt niet op alle activiteiten aanwezig te zijn. Kies eruit wat jij leuk vindt. Je bent altijd en overal welkom. 

Meer info bij Marleen Bolangier, tel 0478 18 55 92 - marleen.bolangier@gmail.com of volg ons op onze facebookpagina FERM Astene

 

KVLV nieuw

 

    8. K. W. B.   

 

Stel je voor; een buurt waar er niets te beleven valt, waar iedereen na het werk de zetel opzoekt, en waar er geen contact is tussen buren.

Stel je een buurt voor waar niemand elkaar kent, niemand voor elkaar iets betekent, en niemand initiatief neemt om samen eens iets te doen.

Hoe zou jij je voelen?

Met Kwb lokken we je met knappe activiteiten uit je kot, brengen we mensen samen, zorgen we voor warme, bruisende buurten.

Bij Kwb loop je binnen en buiten, zonder afspraak. Kwb is de vereniging van het ontmoeten.

Een buurt kan pas bruisen als iedereen er aan mee werkt, en iedereen de kans krijgt om erbij te horen.

Jong, oud, man, vrouw, arm of rijk, in onze gezinsbeweging is er plaats voor iedereen.

Kwb is er dus ook voor jou, je bent van hart welkom!

 

Contactpersoon: Johan Van De Velde

Bestuur en wijkmeesters:

Van de Velde Johan, Geurs Wouter, Icket Dirk, Van Holderbeke Jacqy, De Keukelaere Monique, Dhondt Jean-Claude

Beyaert Wilfried, Detavernier Johan, Martens Charles, Haelvoet Daniel, Holluyn Luc (korpusverantwoordelijke),

Colpaert Patrick, Strackx Sofie (secretaris)

 

 

 

kwb2020

 

    9.  OKRA    

 

OKRA is een vereniging voor 55-plussers.

De letters staan voor Open – Kristelijk – Respectvol en Actief.

Wij bieden sociale, culturele en sportieve activiteiten aan onze leden.

De OKRA-afdeling van Astene telt ongeveer 350 leden.

 

Welke activiteiten bieden wij aan in Astene ?

Elke maandagnamiddag is er van 13u30 tot 17 u kaarting (bieden en wiezen) in zaal Ten Hove. 

Er kan ook gescrabbeld worden of rummikub gespeeld.

Elke woensdagnamiddag, en vanaf maart tot eind oktober ook elke vrijdagnamiddag

is er petanque op de 12 prachtige terreinen in de site Astene (vroegere Las Vegas).

Tijdens de winter doen wij dit op de overdekte terreinen van Elfdorpen.

Tijdens de zomer hebben wij 8 fietstochten in groep,

Dan zijn er jaarlijks ook een 3-tal natuurwandelingen.

2 maal per jaar een daguitstap met de bus.

Allerhande culturele activiteiten zoals een nieuwjaarsconcert, toneel-,

operette- of cinemavoorstellingen, altijd in groep.

Bingonamiddag in februari waarbij iedereen prijs heeft.

Nieuwjaarsdrink, Paasviering, Sinterklaasfeest en Kerstfeest met (gratis) koffietafels.

De jaarlijkse reisbeurs waar het OKRA-reisaanbod voorgesteld wordt.

Sportactiviteiten zoals de volkssportnamiddag en senior sportief in Palaestra.

Het OKRA-academieaanbod van regio Gent, met tientallen interessante voordrachten,

concerten, cursussen en daguitstappen.

Onze senioren krijgen in Astene dus voldoende kansen om te ontmoeten, te ontspannen,

te ontdekken en de eenzaamheid te doorbreken.

Wie als 55-plusser nog geen lid is van OKRA weet niet wat hij/zij mist.

Ons lidgeld bedraagt 35 € per jaar, met daar bovenop nog eens 8 € als men ook aan sport wil doen.

Die 8 € wordt echter integraal terugbetaald door alle ziekenfondsen.

Voor dit lidgeld krijg je dan ook nog de maandelijkse en driemaandelijkse tijdschriften

en de verzekeringen die verband houden met al onze activiteiten.

Lid worden ?

Deel dit mee aan een van onderstaande en er komt een bestuurslid op bezoek.

Voorzitter: de heer Dirck Vanden Abeele, Achterstraat 119

(tel.:09/386.58.23; gsm 0478/52.33.00 e-mail: dirk.vda@telenet.be

Secretaris: de heer Laurent Leroy; Kasteellaan 65 – 9800 Deinze

tel.: 09/386.67.65; e-mail: laurentleroy@hotmail.com

 

Okra2016

 

    10.    GEZINSBOND  

 

De Gezinsbond zet zich in voor alle gezinnen in Vlaanderen en Brussel.

Ze verdedigen de belangen van de gezinnen, los van religieuze, ideologische of politieke opvattingen

en los van de samenstelling van het gezin (grote en jonge gezinnen, grootouders,

gezinnen met veel of weinig kinderen, éénoudergezinnen, gehuwden of samenwonenden,

nieuw-samengestelde gezinnen, enz.).

De Gezinsbond wil als grootste gezinsbeweging:

- de solidariteit tussen de gezinnen bevorderen

- de belangen van alle gezinnen behartigen, met bijzondere aandacht voor de grote gezinnen

en ijveren voor een gezins- en kindvriendelijk klimaat 

Voorzitter: De Vos Jean-Pierre, Albert Saveryslaan 20 Tel. 09.386.74.55

 

 

    11. DOTAS   

 

In mei 1981 wilden Peter De Kemel, Eric De Vos, Roger Sap, Daniël Haelvoet, Luc Buyst, Lieve Buyst en André Van Brabant

een toneelvereniging in Astene zien bloeien, waarbij het volkse en plezante zeker aanwezig dienden te zijn.

Twee maanden later was de stichting een feit, onder de naam Dorpstheater Astene, afgekort als DOTAS.

In 1982 had de eerste opvoering plaats met de kaskraker “Slisse en Cesar”.

 

Heden te dage willen ze via hun toneelopvoeringen ontspanning en vorming brengen aan spelers en toeschouwers

en dit vooral aan de Astense dorpsgemeenschap naar wie hun actie gericht is.

Zij brengen 2 maal per jaar een nieuwe productie.

 

Bestuur:

Adelheid Van Doorne, voorzitter

Daniël Haelvoet, Frederik Van Laere, Kathleen Verkeyn, Marleen Van Autrijve 

Roeland de Trazegnies, Rudi Lombaert, Selien Lombaert, Marnix Vercamer

 

Dotas 01 Dotas 02

 

 

    12 . LANDELIJKE GILDE   

 

De landelijke gilde behartigt de beroepsbelangen van boeren en tuinders.

Eveneens begeleidt de gilde haar leden in hun familiaal en persoonlijk leven.

Word nu lid en geniet van tal van voordelen!

> 6 x per jaar het ledenblad Buiten

> 6 x per jaar het plattelandsmagazine Nest

> Leuke en interessante activiteiten

> Een gratis ledenverzekering

> Tal van voordelen en kortingen

> ... en veel meer

Je ziet het, geen reden om te twijfelen.

Voorzitter: Daniel Haelvoet, Beekstraat 15 Tel. 09.386.76.81  

 

 

    13. A.C.V.  

 

Algemeen Christelijk Vakverbond

Heeft als doel het voorlichten en bijstaan van de leden in sociale geschillen.

Volgens het ACV is een solide en brede solidariteit dé basisvoorwaarde voor een rechtvaardige samenleving.

Een solidariteit waar iedereen naar vermogen toe bijdraagt zodat iedereen daar de vruchten van kan plukken. 

Op die basisvoorwaarde is onze missie gebaseerd. 

Onze afgevaardigden in het bestuur A.C.V. Deinze:

Mariette De Neve, Roland Vandervennet

 

 

    14. Beweging.net    

 

 

Is de overkoepelende beweging van alle takken van de Christelijke Arbeidersbeweging.

Met de nieuwe naam “beweging.net” zetten ze de sterke traditie van de christelijke arbeidersbeweging (A.C.W) voort

Ze behouden de essentie – al is het dan in een andere gedaante (netwerk)

en met inhoudelijk de bijkomende focus op kwaliteitsvol leven.

De essentie - beweging.net- is het nieuwe netwerk van elf christelijke en sociale organisaties.

Men wil naar oplossingen zoeken voor problemen van vandaag, elkaar versterken,

wegen op het beleid en zo antwoorden vinden die men niet alleen kan realiseren.

Ze behartigt de belangen van de takken en hun leden.

Voorzitter:

Bestuursleden:

E.H. De Jaeger Guido (pastor), Detavernier Johan (secretaris), Mariette De Neve (penningmeester),

Rutger De Reu (schepen), Niemegeers lgnace, Impe John, Tansens Herman, Francine Gheyselinck,

Dirck Vanden Abeele en Vermeulen Jan (Burgemeester)

 

 

 

      

beweging.net

 

    15. TUINHIER   

 

Tuinhier Astene is een lokale vrijwilligersvereniging

die de belangstelling voor duurzaam, aangenaam en milieubewust tuinieren wil aanwakkeren.

De vereniging stelt (moes)tuinieren als een zinvolle en gezonde vrijetijdsbesteding centraal.

Men kan er terecht met allerlei vragen in verband met de siertuin, de groenten, het fruit en de bloemen.

Voorzitter: Van Hoe Ethel

 

    16.  SINT-AMANDUS MANNENKOOR.  

 

Mannen-zangkoor voor het opluisteren van de parochiale kerkelijke diensten - meestal op zondag

- afwisselend Gregoriaans, maar ook Nederlands.

Voorzitter: De Vos Jean-Pierre A. Saverijslaan 20

Leden;

De Vos Jean-Pierre, Detavernier Johan, Dhondt Nancy (koorleidster), Haelvoet Daniël,

Impe John, Naessens Georges, Steenhaut Herman, Stevens Jozef, Tansens Martin 

Weytens André, Coessens Karel, Leroy Laurent        

 

 

Mannenkoor2018

 

    17. VROUWENKOOR   

 

 

Vrouwenzangkoor voor het opluisteren van de parochiale kerkelijke diensten en op begrafenissen . 

Verantwoordelijke: Rita Verdonck, Achterstraat 43 tel 09 386 99 55

Koorleidster: Nancy Dhondt

Koorleden: Denise Coppens, Rita Verdonck, Magdalena Wandels, Anny De Lange,

Mieke Samijn, Mieke Vekeman, Rita Van Hoey, Monique Knobbe, Charlotte Geirnaert.

 

 

 

 

    18. ONDERWIJS    

 

Gesubsideerde Vrije Basisschool Mozaiek Astene Tel. & Faxnr: 09.386.59.85

Bent u op zoek naar een leuke, toffe, dynamische, kindgerichte school waar uw kind zichzelf mag zijn en veel bijleert?

Kom eens een kijkje nemen op Mozaïek!

Nieuwstraat 60 - e-mail: gvbsastene@freegates.be

Directeur : Conny Vermandere, Nieuwstraat 60, 9800 Deinze mail: directie@mozaiekastene.be

Voorzitter oudercomité : Laurence Hauttekeete 

 

Wat biedt de school :

- Vrije, gemengde basisschool vanaf 2,5 jaar tot 12 jaar

- Christelijk opvoedingsproject

- Trimestriële schooleucharistievieringen

- Voor-en naschoolse opvang

- Samenwerking met Centrum voor Leerlingenbegeleiding

- Sport-actieve-school met deelname aan sportactiviteiten op woensdagnamiddag en tijdens de lesuren

- Limburg- en zeeklassen

- Vernieuwingsgericht onderwijsaanbod - Samenwerking met oudervereniging.

 

 

Leerkrachten2018