PAROCHIALE STRUCTUREN   

    1. KERKFABRIEK   

De kerkfabriek is een in de wet van 8 april 1802 voorziene structuur,

die zorg draagt voor het kerkgebouw en de materiële bezittingen. Zij

beheert alle fondsen die aangewend worden voor de uitoefening van

de eredienst. 

In overeenstemming met artikel 5, eerste lid, van het decreet van 7 mei 2004 

betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, 

heeft Monseigneur Luc Van Looy, bisschop van Gent, 

de volgende parochianen (alfabetisch gerangschikt) 

aangesteld tot leden van de vernieuwde kerkfabriek SintAmandus en Job te Astene:

 

- Etienne Coppens, Casselrylaan 19, Deinze (Secretaris)

- Hendrik De Ruyck, Nazarethsesteenweg 36, Deinze 

- Johan Detavernier, Kasteellaan 26, Deinze (Voorzitter)

- Willy Jonckheere, Winkelstraat 36, Deinze 

- Sylvain Wieme, Achterstraat 43, Deinze (Penningmeester)

  Van rechtswege:

- pastoor E.H. De Jaeger Guido, Nieuwstraat 8, Deinze

 

Deze aanstelling geldt vanaf 1 april 2008.

Deze ploeg zet zich bereidwillig en belangeloos in voor de ontelbare materiële zaken in verband met het verzorgen van de eredienst 

en het in goede en mooie staat houden van het kerkgebouw.

   

    2. PAROCHIEPLOEG   

De parochieploeg is een kleine groep van medewerk(st)ers nl:

Lieve Rogge,  Casselrylaan 19 Deinze É 09.338.84.84

Nancy Dhondt, Oudenaardseheerweg 151 Nazareth É 09.385.45.53

Daniel Haelvoet , Beekstraat 15 Deinze É 09.386.76.81

Johan Detavernier  Kasteellaan 26 Deinze É09.386.30.87

die samen met de pastoor en onder zijn leiding verantwoordelijk zijn

voor het algemeen beleid van de parochie.  Samen behartigen ze de

verkondiging, diaconie, liturgie, gezonde opbouwende relaties tussen

alle gelovigen.  De parochieploeg deelt in de beleidsverant-

woordelijkheid van de pastoor op religieus en pastoraal vlak.

 

    3. LITURGISCHE MEDEWERKERS   

De belangrijkste activiteiten van een geloofsgemeenschap hebben

plaats in de kerk.  Eucharistie, gebedsvieringen, toediening van de

sacramenten vormen het cement voor een levende gemeenschap.

Vanzelfsprekend is de liturgie niet het werk van de pastoor alleen,

maar worden hier verschillende medewerkers ingeschakeld. 

Wij noemen op:

- de koster-organiste Nancy Dhondt

- de lectoren

- de zangkoren. Onze parochie heeft er twee:

-                                -  het Sint-Amandus-mannenkoor: voor het opluisteren van de parochiale kerkelijke diensten op zon- en feestdagen, 

                afwisselend Gregoriaans en Nederlands.

-                               - het Vrouwenkoor: voor het opluisteren van de parochiale kerkelijke diensten en begrafenissen.

- de vrijwillig(st)ers voor het poetsen van de kerk

- de vrijwilligsters voor de versiering van de kerk

- de vrijwilliger voor het instellen van de klokken

- de vrijwilligers voor het leggen van de tapijten bij een huwelijk.

    4. VORMSELCATECHESE   

Via vormselcatechese bereiden de kinderen zich voor op het H. Vormsel. 

Zij loopt van september tot mei van het jaar waarin zij gevormd worden. 

De kinderen leren, onder leiding van de pastoor en meewerkende ouders, wat het geloof in het leven van de christen betekent. 

Zij maken ook kennis met het reilen en zeilen van een parochiegemeenschap.

De catechesebijeenkomsten hebben plaats “ten huize van” of in de zaal “Ter Leie” of in de kerk, 

volgens afspraak met kinderen en ouders.  

Klik hier voor de activiteitenkalender vormselcatechese 2017

Het vormsel heeft plaats op de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren.

INFORMATIE VORMSELCATECHESE ASTENE

 

Tim Mistiaen, catechist "De Veerboot", Tortelduifstraat 27 bus 302, 9000 Gent

Nathalie Van De Sompele, catechiste, Krommestraat 21b, tel.09/3800298

Chris Bonte, catechist, Beekstraat 72, tel.09/3865492

Christian Pieters, catechist, Emiel Clauslaan 73, tel.09/3860742

Sandra Huys, Paterhofstraat 10

Annita Van Petegem, Marie Stevensstraat 15

 

E.H. De Jaeger Guido, Nieuwstraat 8; Tel. 09.386.10.63 guido.dejaeger@skynet.be

 

    5. PAROCHIAAL CENTRUM "TER LEIE"   

Het parochiaal centrum “ Ter Leie” werd gebouwd op initiatief van de V.Z.W. “ Parochiale Vereniging voor Cultuur, Sport en Ontspanning “ te Astene. De opbouw zelf in de jaren 1970-1971 kwam tot stand door het gezamenlijk werk van de vertegenwoordigers van onze parochiale organisaties. Het beheer van het ontmoetingscentrum is in handen van de initiatiefnemende V.Z.W. Het parochiaal centrum “ Ter Leie” biedt ruimte voor vergaderingen van onze parochiale organisaties, voor feestvergaderingen en ontspanning, eveneens voor familiefeesten en rouwmaaltijden.(eventueel eigen traiteurdienst)  

De zaal heeft een volledig nieuw interieur sinds juni 2009.

Adres :  Nieuwstraat 24 - É 09.386.62.32

Voorzitter  :  Johan Detavernier, Kasteellaan 26 É 09.386.30.87  

Contactadressen voor het verhuur van de zalen: 

Daniel Haelvoet, Beekstraat 15 É 09.386.76.81 of Etienne Coppens, Casselrylaan 19 É 09.338.84.84

    6. PAROCHIAAL COMITÉ ASTENE  

Is een groep van medewerkers welke zich hoofdzakelijk bezighoudt

met de organisatie van activiteiten in de Kerstperiode, zoals de organisatie van een fakkeltocht, kersttentoonstelling

 en de kerstversiering in en om de kerk en het parochiaal centrum Ter Leie.

Het organiseren van concerten behoort tevens tot hun programma.

Ook verlenen zij hun medewerking aan andere verenigingen zoals bij de organisatie van speciale misvieringen 

of aan de school bij de kersthappening, enz...

Voorzitter : Johan Detavernier, Kasteellaan 26 É 09.386.30.87

Leden: 

Mieke Samijn, Eric Bassez, Nadine Van de Weghe, Ignace Niemegeers, Rita Cnockaert, Henriette Claus, Herman tansens, 

Isabelle Van De Casteele, E.H. Guido De Jaeger, Laurent Tansens, Francine Ghijselinck, Hilda Depaepe, Martin Tansens, 

Herman Steenhaut en John Impe

 

 

 

    7. ZIEKENZORG   

Als christelijke gemeenschap willen wij bijzonder oog hebben voor de zieken. 

Wij willen hen onze aandacht geven door regelmatig huisbezoek, georganiseerde ontmoetingsnamiddagen en aangepaste uitstappen.

Wie als zieke graag aan de activiteiten van Ziekenzorg deelneemt, kan contact opnemen met de ziekenzorgverantwoordelijke.

Aan onze ziekenbezoekers wordt uitdrukkelijk gevraagd discreet en

vriendelijk met de zieken om te gaan en op die manier zeker de

'privacy' te respecteren.

Voorzitter : John Impe , Leenweg 29 É 09.386.47.08 

 

Onze kernleden:

E.H. Guido De Jaeger                        Nieuwstraat 8      Pastoraal  

Hilda Coessens - Depaepe                  Pontstraat 47      Verantwoordelijke huisbezoek  

John Impe                                        Leenweg 29         Voorzitter  

Guy De Cnodder                                Breeschoot 62     Verslaggever    

Denise Van Hoey - Dhondt                 Oudestraat 3  

Denise Lavent - Corijn                       Emiel Clauslaan 75 

Mariette Gelaude - De Neve              Breeschoot 8        Verantwoordelijke tombola

Jeanine Boone - De Wever                 Casselrylaan 14   

Marie-José Coopman                          Pontstraat 92

Christine Janssens                             Kasteellaan 43     Verantwoordelijke cadeaus  

Mieke Samijn                                    Kasteellaan 65

Laurent Leroy                                   Kasteellaan 65     Verantwoordelijke Maczima

Hedwige Corijn                                  Leenweg 29

Lisette Van Houtte                             Rozenlaan 35

Ivette Moerman                                 Gampelaeredreef 67

 

    8. WERELDMISSIEHULP    

Wereldmissiehulp is een organisatie, die zich inzet voor de 3e wereld

door het inzamelen van tweedehandskleding en -materiaal.  Op onze

parochie staat 1 kledingcontainer aan het centrum "Ter Leie".

Speciale inzamelingen of andere activiteiten worden aangekondigd in

het parochieblad.

    9. K. V. L. V.   

KVLV verenigt vrouwen op het platteland. Deze vrouwen komen samen rond verschillende thema's: 

sport en spel, relatievorming en opvoeding, crea en handwerk, bloemschikken, culinair, cultuur en reizen, natuur, land- en tuinbouw.

KVLV kijkt naar de maatschappij door de ogen van vrouwen en staat voor kwaliteit en duurzaamheid.

KVLV heeft een lage drempel en het is er leuk en plezierig.

De beweging telt momenteel 160 leden en die komen samen in centrum Ter Leie (bron augustus 2008)

 

Voorzitster: Mieke Samijn, Kasteellaan 65 É 09.386.67.65 e-mail miekesamijn@hotmail.com

Secretaresse: Hilde Van De Walle, Winkelstraat 34 – 09/386.10.61

Bestuursleden: 

Beeusaert Myriam – 09/380.17.92

Berlamont Lydia - 09/380.02.02

Bolangier Marleen - 09/380.82.34

Chanterie Lea - 09/386.29.28

De Keukelaere Yvette - 09/386.51.28

Dhondt Yvette - 09/386.04.85

Thienpont Carine - 09/386.83.72

Van Petegem Annita - 09/324.50.71

Verwilst Yanick - 09/386.06.48

De Pourcq Veronique - 09/386.35.24 (Agraverantwoordelijke)  

 

 

    10. K. W. B.   

Christelijke Werknemers Beweging.  Het is een vormings- en  

ontspanningsbeweging, waarbij het gezin en de werknemers-

problematiek, het leefmilieu, de sport , de cultuur aan bod komen.

Voorzitter: Martin Tansens, Achterstraat 149 É 0478.31.85.42  

Bestuur:

Beyaert Wilfried, Edekenstraat 2

Detavernier Johan, Kasteellaan 26

Haelvoet Daniel, Beekstraat 15

Impe John, Leenweg 29

Martens Charles, Winkelstraat 51

Moreels Odilon, Achtmeersstraat 14

Van De Velde Johan, Pontstraat 62

Van Haute Roger, Pontstraat 167

Icket Dirck, Nazarethsesteenweg 34

Strackx Sofie, Molenstraat 87

Van Holderbeke Jacqy, Breeschoot 27

Colpaert Patrick, Vrouwenstraat 12

Holluyn Luc, Nieuwgoed 132

Geurs Wouter, Aalterse steenweg 132

 

 

    11.  OKRA    

OKRA is een vereniging voor 55-plussers.

De letters staan voor Open – Kristelijk – Respectvol en Actief.

Wij bieden sociale, culturele en sportieve activiteiten aan onze leden.

De OKRA-afdeling van Astene telt ongeveer 350 leden.

Welke activiteiten bieden wij aan in Astene ?

Elke maandagnamiddag is er van 13u30 tot 17 u kaarting (bieden en wiezen) in zaal Ten Hove. 

Er kan ook gescrabbeld worden of rummicub gespeeld.

Elke woensdagnamiddag, en vanaf maart tot eind oktober ook elke vrijdagnamiddag is er petanque op de 12 prachtige terreinen in de site Astene (vroegere Las Vegas). Tijdens de winter doen wij dit op de overdekte terreinen van Elfdorpen.

Tijdens de zomer hebben wij 8 fietstochten in groep,

Dan zijn er jaarlijks ook een 3-tal natuurwandelingen

Om de 2 jaar een reis van 4 tot 5 dagen. In 2011 gingen wij naar Duitsland, de streek van Hessen en Thüringen.

2 maal per jaar een daguitstap met de bus.

Allerhande culturele activiteiten zoals een nieuwjaarsconcert, toneel-, operette- of cinemavoorstellingen, altijd in groep.

Bingonamiddag in februari waarbij iedereen prijs heeft.

Nieuwjaarsdrink, Paasviering, Sinterklaasfeest en Kerstfeest met (gratis) koffietafels.

De jaarlijkse reisbeurs waar het OKRA-reisaanbod voorgesteld wordt.

Sportactiviteiten zoals de volkssportnamiddag en senior sportief in Palaestra.

Het OKRA-academieaanbod van regio Gent, met tientallen interessante voordrachten, concerten, cursussen en daguitstappen.

Onze senioren krijgen in Astene dus voldoende kansen om te ontmoeten, te ontspannen, te ontdekken en de eenzaamheid te doorbreken.

Wie als 55-plusser nog geen lid is van OKRA weet niet wat hij/zij mist.

Ons lidgeld bedraagt 20 € per jaar, met daar bovenop nog eens 8 € als men ook aan sport wil doen. Die 8 € wordt echter integraal terugbetaald door alle ziekenfondsen.

Voor dit lidgeld krijg je dan ook nog de maandelijkse en driemaandelijkse tijdschriften en de verzekeringen die verband houden met al onze activiteiten.

Lid worden ?

Deel dit mee aan een van onderstaanden en er komt een bestuurslid op bezoek.

Voorzitter: de heer Dirck Vanden Abeele, Achterstraat 119

(tel.:09/386.58.23; gsm 0478/52.33.00   e-mail: dirck.vda@telenet.be

Secretaris: de heer Laurent Leroy; Kasteellaan 65 – 9800 Deinze

(tel.:09/386.67.65; e-mail: laurentleroy@hotmail.com

 

    12.    GEZINSBOND  

De Gezinsbond is een vereniging die gezinnen in Vlaanderen groepeert.

De Gezinsbond wil als grootste gezinsbeweging:

-         de solidariteit tussen de gezinnen bevorderen

-         de belangen van alle gezinnen behartigen, met bijzondere aandacht voor de grote gezinnen  

     en  ijveren voor een gezins- en kindvriendelijk klimaat  

     Voorzitter: De Vos Jean-Pierre, Albert Saveryslaan 20 É 09.386.74.55

 

    13. DOTAS  

Dorpstheater Astene

Wil hoofdzakelijk via toneelopvoeringen ontspanning en vorming brengen aan spelers en toeschouwers

en dit vooral aan de Astense dorpsgemeenschap naar wie hun actie gericht is.

Voorzitster: Claus Geert, Beekstraat 25 É 09.386.14.06

    14. LANDELIJKE GILDE   

De landelijke gilde behartigt de beroepsbelangen van boeren en tuinders.

Eveneens begeleidt de gilde haar leden in hun familiaal en persoonlijk leven.  

Voorzitter: Daniel Haelvoet, Beekstraat 15 É 09.386.76.81 

 

    15. A.C.V.  

Algemeen Christelijk Vakverbond

Heeft als doel het voorlichten en bijstaan van de leden in sociale geschillen.

Onze afgevaardigden in het bestuur A.C.V. Deinze:

Mariette De Neve, Breeschoot 8

Roland Vandervennet, Kasteellaan 45

 

    16. Beweging.net    

 

Is een overkoepelende beweging van alle takken van de Christelijke

Arbeidersbeweging. Ze behartigt de belangen van de takken en

hun leden.  

Voorzitter: Vandecasteele Tine, Walgracht 12 É0474 34 25 01

Bestuursleden:

De Jaeger  Guido E.H., Nieuwstraat 8 (pastor)                         

Detavernier Johan, Kasteellaan 26  (secretaris)             

Mariette De Neve, Breeschoot 8 (penningmeester) 

Rutger De Reu, Walgracht 12 (schepen) 

Adrien Roberti, Paterhofstraat 5      

Niemegeers lgnace, Winkelstraat 61            

Impe John, Leenweg 29                 

Tansens Herman, Nazarethsesteenweg                       

Francine Gheyselinck, Doprpsstraat 121              

Vandecasteele Celine, Snoekstraat 43

Dirck Vanden Abeele, Achterstraat 119 

Vermeulen Jan (Burgemeester)

 

 

      

beweging.net

 

    17. DE VOLKSTUIN  

Liefhebbers die zich verenigd bezig houden met alles wat in de tuin gebeurt. 

Men kan er terecht met allerlei vragen in verband met de siertuin, de groenten, het fruit en de bloemen.

Info: Herman Steenhaut,Krekelstraat 106  É 09.380.07.61

    18.  SINT-AMANDUS MANNENKOOR.  

Mannen-zangkoor voor het opluisteren van de parochiale kerkelijke diensten - meestal op zondag

 - afwisselend Gregoriaans, maar ook Nederlands.

Voorzitter: Willy Jonckheere , Winkelstraat 36  É 09.386.32.78  

Leden;

Detavemier Johan        Kasteellaan 26

De Vos Jean-Pierre      A. Saverijslaan 20

Dhondt Nancy             Oudenaardseheerweg 151, 9810 Nazareth (koorleidster)

Haelvoet Daniël           Beekstraat 15

Impe John                   Leenweg 29

Jonckheere Willy        Winkelstraat 36

Naessens Georges        Kapellestraat 24            

Steenhaut Herman       Krekelstraat 106

Stevens Jozef             Paterstraat 7

Tansens Martin           Achterstraat 149

Weytens André            Kempesiraat 16

Coessens Karel             Pontstraat 47

Leroy Laurent              Kasteellaan 65

 

 

 

    19. VROUWENKOOR   

 

Vrouwenzangkoor voor het opluisteren van de parochiale kerkelijke diensten meestal op zaterdag en op begrafenissen . 

Verantwoordelijke:  Rita Verdonck, Achterstraat 43    tel  09 386 99 55

Koorleidster; Nancy Dhondt

Koorleden: Denise Coppens, Rita Verdonck, Magdalena Wandels, Anny De Lange, Mieke Samijn, Mieke Vekeman, Rita Van Hoey, Monique Knobbe, Charlotte Geirnaert.

 

 

 

    20. ONDERWIJS   

Gesubsideerde Vrije Basisschool Mozaiek Astene -É & Faxnr: 09.386.59.85

Nieuwstraat 60 - e-mail: gvbsastene@freegates.be

Directeur : Annie Boerjan, Nieuwstraat 60, 9800 Deinze directie@mozaiekastene.be

Voorzitter oudercomité : Laurence Hauttekeete 

 

Wat biedt de school :

-          Vrije, gemengde basisschool vanaf 2,5 jaar tot 12 jaar

-          Christelijk opvoedingsproject

-          Trimestriële schooleucharistievieringen

-          Voor-en naschoolse opvang

-          Samenwerking met Centrum voor Leerlingenbegeleiding

-          Sport-actieve-school met deelname aan sportactiviteiten op

woensdagnamiddag en tijdens de lesuren

-          Limburg- en zeeklassen

-          Vernieuwingsgericht onderwijsaanbod

-          Samenwerking met oudervereniging.