PAROCHIEKERK SINT-AMANDUS EN JOB ASTENE  

Welke ook uw inspiratie is, of de reden van uw bezoek, weet u in ieder geval heel hartelijk welkom in deze kerk.

Zij is de parochiekerk van de Astense katholieke geloofsgemeenschap die behoort tot het dekenaat Deinze-Zulte, gelegen langs de Leie, in het westen van het bisdom Gent.

 

EEN STUK GESCHIEDENIS

De grond waarop de kerk en de pastorie gebouwd zijn, destijds gekend als “den grooten haeselaer”, werd in 1833 aan de kerkfabriek geschonken door juffrouw Marie Stevens. De waarde van het perceel werd toen geschat op 1000 à 1200 frank.      

Het  plan voor de bouw van de kerk werd  gemaakt  door Angelus (Auguste) De Lancker, bouwkundige te Aarsele, in opdracht van de toenmalige pastoor E.H. Joannes Bettens. De eerste steen werd gelegd op 7 augustus 1834.

De kerk is samengesteld uit drie beuken onder één dak. Vroeger was er een houten torentje, zeshoekig en met een korte scherpe spits. Aan weerszijden werd het koor geflankeerd door een sacristie. Boven de sacristie aan de noordzijde was  een  gereserveerde  plaats  voor  de familie de Kerchove de Denterghem.

Op 5 november 1835 werd de klok, “Sint-Amandus”, genoemd naar de patroonheilige van de parochie, gewijd door de pastoor-deken Annocqué van Nevele. De peter van de klok was burgemeester Eugène de Kerchove de Denterghem en de meter was juffrouw Marie Stevens.

De kerk werd op 5 maart 1836 gewijd door pastoor Bettens zelf, met machtiging van de Gentse bisschop Mgr. Van de Velde. Pastoor Bettens wijdde ook het nieuwe kerkhof rond de kerk op 6 juli 1836.

Op 29 april 1839 werd de kerk geconsacreerd door de bisschop van Gent,  Mgr. Delebecque.

Er zijn drie altaren. Het zijaltaar aan de noordkant is toegewijd aan O.L.Vrouw (van de Rozenkrans), het zijaltaar aan de zuidkant was toegewijd aan het H. Kruis. Naderhand werd het ook gewijd aan de Job-devotie. Ter ere van de oud-testamentische Man Job bestond er een jaarlijkse ommegang, waarbij de zes muurkapelletjes rond de kerk ons herinneren aan bepaalde episodes uit zijn leven.

In 1878 werd de kerk verlengd met een zesde travee. Boven het westportaal werd een nieuwe toren gebouwd en in het koor werden twee vensters aangebracht.  

EN VANDAAG

De huidige toren werd opgericht na de tweede wereldoorlog.

In de jongste acht jaar kreeg de kerk een flinke opknapbeurt: dak en onderdak werden vernieuwd, het interieur werd herschilderd, de brandglasramen werden gereinigd en in zes ramen werden nieuwe afbeeldingen van heiligen geplaatst, de buitenmuren werden aan de west- en zuidkant opnieuw gevoegd…

 

Het interieur is neoclassicistisch, met bepleisterde Toscaanse zuilen op hoge achthoekige sokkels, die het hoofdgestel en het centraal tongewelf schragen.

De zijbeuken hebben een vlakke zoldering en pilasters tussen de ramen. Waar de witwoede van de jaren 1960 de muurschilderingen heeft uitgeveegd werd enkel in het koor de polychrome beschildering door de gebroeders Karel en Theodoor Janssens uit Nevele behouden.

De muren zijn er beschilderd met sjablonen tussen de gemarmerde halfzuilen met verguld

Korintisch kapiteel, die het hoofdgestel ondersteunen.

Het gewelf is blauw geschilderd met vergulde sterren. Op de band in het koor lezen we teksten uit het evangelie

Er zijn drie altaren. Het zijaltaar aan de noordkant was toegewijd aan O.-L.-Vrouw (van de Rozen¬krans), dit aan de zuidkant aan het H. Kruis. De op het aldaar afgebeelde schilderij (1823) vertoont de figuur van de H. Amandus, patroonheilige van de kerk, die ook weergegeven werd in het recente glasraam.

Naderhand werd dit altaar ook gewijd aan de Job-devotie. Ter ere van de oudtestamentische man Job bestond er een jaarlijkse ommegang, waarbij de zes muurkapelletjes rond de kerk ons herinneren aan bepaalde episodes uit zijn leven.

De eikenhouten preekstoel dateert uit 1860 en werd gemaakt door Leonard Goeminne (1813-1887) uit Kruishoutem. De eiken Calvariegroep in de rouwkapel dateert uit de 18e eeuw. De geschilderde kruisweg is een anonieme reeks beschilderde doeken uit de 19e eeuw.

Bezienswaardige schilderijen in de kerk:

1-  "H. Amandus van Maastricht verkondigt het geloof" door Gilles Le Plat, 1723

2-  "H. Maagd met Kind" , 17e eeuw.

3-   "Jezus en de  Samaritaanse" door Felix Heyndrickx, 1823.

4    "Piëta", 18e eeuw.

5.   "O.-L.-V. met Kind schenkt de rozenkrans aan de H. Dominicus Guzman", 19e eeuw.