PAROCHIEPRIESTER  

Sind 12 april 1992 is de verantwoordelijke pastoor Guido De Jaeger.

 

  

 

Guido De Jaeger, Nieuwstraat 8 09.386.10.63  

GSM : 0473.97.38.96

E-mail adres : guido.dejaeger@skynet.be  

 

   KOSTER-ORGANISTE   

 

Nancy Dhondt

 

   PAROCHIEBLAD   

 

In de Vlaamse parochies verschijnt wekelijks “Kerk en Leven", het 'Parochieblad'. 

Het informeert over het reilen en zeilen van de parochie, het dekenaat, het bisdom en de hele wereldkerk. 

Een schat aan informatie, vorming en actualiteit voor elke gelovige.

Graag worden in dit blad uitnodigingen voor en verslagen van de activiteiten van de parochiale bewegingen opgenomen. 

Teksten dienen binnen te zijn in de pastorie of per e-mail verzonden aan guido.dejaeger@skynet.be 

Dit minstens 10 dagen voor de verschijning op woensdag. 

Abonnementen voor 2020 kosten 36 euro.

 

 

   PAROCHIEBLAD  ABONNEREN 2020  

 

Mevrouw, mijnheer, goede vrienden,

Het zou kunnen dat U het PAROCHIEBLAD van Deinze-Oost niet kent.

Wij willen het U graag even voorstellen:

Het is een weekblad dat uitgaat van bijna alle parochies van Vlaanderen

en dat u regelmatig veel gezonde lectuur brengt. 

Ook VEEL PLAATSELIJK NIEUWS: doopsels, eerste en plechtige communie,

vormselcatechese-informatie, huwelijken en jubilea, begrafenissen en parochiale diensten,

activiteiten van de bewegingen:

 

OKRA,

Gezinsbond,

Kristelijk Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen,

Kristelijke Werknemers Beweging,

Landelijke Gilde,

Algemeen Christelijk Vakverbond,

Algemeen Christelijk Werknemersverbond

Dotas Toneelvereniging,

Parochiaal Comité Astene,

Samana,

Diensten: dokter en priester van wacht.

Gebruik van zaal 'Ter Leie', enz

 

EEN ONMISBARE BRON VAN INFORMATIE

Wie wil abonneren voor het jaar 2020 wordt verzocht contact op te nemen met Etienne Coppens (tel.nr. 09/338.84.84) of E.H. Guido De Jaeger (tel.nr. 09/386.10.63).

Stel niet uit, je zult tevreden zijn