VIERINGEN   

Gelovigen komen samen in de kerk om God te loven, te danken en te vragen.  

Door hun samenzijn met de Heer en met elkaar krijgt het 'kerk- zijn' vorm.  

Het samen bidden en vieren is gemeenschapvormend en schenkt bemoediging aan allen die hun relatie met en hun afhankelijkheid van God komen uitzeggen.

   EUCHARISTIEVIERING  

Het samenkomen rond het Woord en het Brood van God is in de gelovige gemeenschap het sterkste teken van gebed en verbondenheid.

Onze parochiegemeenschap viert de eucharistie:

-          op zondagen om 9.30 uur  

-          op bepaalde weekdagen om 18.30 uur (zie Kerk & Leven)

   GELEGENHEIDSVIERINGEN  

Er zijn bijzondere vieringen ter gelegenheid van Lichtmis (met kinderzegen), Aswoensdag, Goede Week met boeteviering, de dienst voor de overledenen op kermismaandag, Allerzielen,  

Onze-Lieve-Vrouw  gedenken we in een openluchtmis op tweede Pinksteren aan de kapel in de Paterstraat.

Ter gelegenheid van de Kruisdagen komen wij samen op een of andere boerderij de dinsdagavond vr O.L.H. Hemelvaart.

In de meimaand wordt de paternoster gebeden aan de kapel in de Paterstraat, in de Vrouwenstraat en in de Pontstraat, dit op bepaalde avonden, aangekondigd in het parochieblad.

In oktober wordt de paternoster gebeden een kwartier voor de avondmis.

   DOOPVIERING  

Door het doopsel wordt een kind opgenomen in de gelovige gemeenschap.  De aangewezen plaats voor deze initiatie is de parochiekerk.

De ouders maken hiervoor een afspraak met de pastoor, graag een paar weken voor de viering.

   EERSTE COMMUNIE  

De eerste communie is een kernmoment voor de zevenjarigen.  

De specifieke voorbereiding gebeurt in de basisschool.  De eerste communie heeft plaats op de hoogdag van Onze-Lieve-Heer Hemelvaart.  

De ouders blijven de eerste verantwoordelijken voor het doorgeven van het geloof  

   COMMUNIE AAN HUIS  

Ter gelegenheid van de hoogdagen wordt op aanvraag aan de zieken en bejaarden de mogelijkheid geboden de communie thuis te ontvangen.   

   VORMSEL & PLECHTIGE COMMUNIE    

De ouders zijn verantwoordelijk voor de inschrijving van hun kind in de vormselcatechese.

Bij de toediening van het vormsel engageren deze kinderen zich om in de toekomst verder als christen te leven. 

Dit  veronderstelt ook dat de vormeling in het gezin wordt begeleid en dat een christelijke levenswijze wordt voorgeleefd.

Het vormsel en de plechtige communie vinden plaats op de zondag voor Pinksteren.

   CHRISTELIJK HUWELIJK    

Het huwelijk in de kerk is niet alleen een engagement tegenover elkaar maar ook voor de  kerkgemeenschap en voor God.  

Na het vastleggen van de huwelijksdatum worden de toekomstig huwenden verwacht voor een gesprek bij de pastoor, ongeveer drie maand voor de viering.

Het kan dat de huwenden hun huwelijksviering uitschrijven in een boekje.  

   SACRAMENT VAN DE VERZOENING    

Een bijzondere boeteviering waar wij als gemeenschap vergeving vragen en schenken, heeft plaats in de Dekanale kerk te Deinze tijdens de Goede week.

Voor een persoonlijke biecht kan men altijd afspreken met een priester.  

   ZIEKENZALVING    

Jezus van Nazareth had een bijzondere voorliefde voor zwakken en zieken. 

Wie ernstig ziek is, kan - op eenvoudige aanvraag - dit teken van Gods helende aanwezigheid ontvangen.

Een gezamenlijke ziekenzalving gebeurt in het kader van "Samana".

   UITVAARTDIENST    

Een gelovige overledene, wordt in de kerk, door de gemeenschap uitgedragen. 

Voor praktische afspraken wendt men zich tot de pastoor, in afspraak met de uitvaartverzorging.

Ongeveer n maand na de begrafenis is er een namis indien de familie dit verkiest.