WELKOM   

 

Geachte bezoekers van deze site,

 

We weten dat het niet meer vanzelfsprekend is dat mensen geloven. 

Deze gids heeft ook niet de bedoeling om dat te forceren. 

Het wil gewoon doen waarvoor het door de ‘Parochieploeg’ gemaakt is: u wegwijs maken in onze parochiegemeenschap.

Een parochiegemeenschap heeft de bedoeling ‘kerk te zijn’ ter plaatse. Van de wieg tot het graf willen we in warme hartelijkheid mensen begeleiden. Want mensen blijven – ook in onzekere tijden – zoeken naar zingeving. Een ‘gelovige’ gemeenschap probeert die zingeving te vinden in geloof. Voor velen van onze Astense gemeenschap is God dé grote Zingever.

De Zoon van God, Jezus Christus, is ons komen tonen wie God is. Hij is een dienstbare God

Daarom gaf Hij ons de ‘sacramenten’. Zo kon Hij altijd bij ons zijn. Van het doopsel tot de Heilige ziekenzalving is God dienstbaar. Van de wieg tot het graf. Hiertoe wil Hij mensen nodig hebben. Dat zijn de ‘christenen’. Naast een gelovige verbondenheid leven zij ook in een sociale en evangelische verbondenheid. We noemen deze solidariteit “naastenliefde”. Deze liefde vinden we concreet terug in heel Jezus’ leven, opgetekend in de 4 evangeliën.

Hiertoe komt deze gemeenschap samen in de eucharistieviering op zondag. Ze horen er Gods Woord en voeden zich aan de tafel van het Heilig Brood. Zo worden we door Hem gesterkt om gedurende de week Zijn heilige Wil te kunnen doen. Geen moeilijk te vinden Wil. Hij is immers gegrift in ons hart. Als we naar binnen kijken, weten we ons aangesproken door God. Zo werken we gemotiveerd: voor ons gezin, voor de parochiale verenigingen en bonden, voor de godsdienstige gelovige gemeenschap in de kerk en de parochie. Welke die gemeenschappen zijn, vind je in op de links hiernaast.

Alle bewegingen in deze parochie zullen zich gelukkig weten als er nieuwe mensen opstaan en bereid zijn om hun beweging te helpen schragen en dragen. Daarom doen wij op deze site een oproep om kennis te maken met onze gemeenschap en bewegingen.

Guido De Jaeger, pastoor van de Sint-Amandus en Job-parochie van Astene.